EHBO voor iedereen

EHBO cursus

EHBO-koffer

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Eerste hulp is de noodzakelijke hulp die – al of niet in afwachting van de professionele hulp – aan een slachtoffer moet worden verleend.

Samenvatting

  • interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen
  • vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)
  • goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • volledig ontzorgen van planning en geldigheid diploma’s (wij regelen het)

Inleiding

De opleiding Eerste Hulp leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan slachtoffers.

Inhoud

De indeling van de cursus is als volgt:

Lesdag 1: vitale functies, stoornissen in het bewustzijn en ademhaling (reanimatie + AED), ernstige bloedingen, plaatselijk letsel, verbanden.

Lesdag 2: warmteletsels, koudeletsels, elektriciteitsletsels, vergiftigingen en menselijk lichaam, Verbandleer en kleine ongevallen. Lesdag 3: herhalingsoefeningen. Afsluiting: praktijkexamen.

De lesdag duurt normaal gesproken van 9:00 tot 16:30 uur met een half uur lunchpauze. Voor groepen zijn er ook andere mogelijkheden.

Wij maken gebruik van een Lotus-slachtoffer bij onze opleiding, dit is iemand die letsels en ziektebeelden op een realistische manier kan uitbeelden en waarbij de hulpverlener dus eerste hulp gaat verlenen aan een “echt slachtoffer”.

Doelgroep

Iedereen die geschoold en geoefend wilt worden in het verlenen van eerste hulp (voor thuis of op het werk).

Examen / certificering Na afloop van lesdag 3 (vanaf 13:00 uur) vindt het praktijkexamen plaats. Hierbij wordt voornamelijk getoetst op vaardigheden, maar er worden ook theorievragen gesteld uit het oranje kruis boekje. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijk examen commissie.

Indien de cursist het examen succesvol afrond, ontvangt deze binnen 4 weken het diploma “Eerste Hulp” van het Oranje Kruis. Dit diploma heeft een geldigheid van 2 jaar.

Herhaling EHBO

Na het behalen van het diploma, kan de cursist deelnemen aan de jaarlijkse herhaling EHBO (1 dag) om de kennis en vaardigheden bij te houden en op te frissen. Na het volgen van 2 herhalingsdagen binnen 2 jaar, wordt het diploma EHBO weer met 2 jaar verlengd.

Wij maken een planning en nodigen onze cursisten automatisch (vrijblijvend) uit voor de herhaling EHBO. Wij houden de geldigheid van het diploma van onze cursisten in de gaten!

Groepsgrootte

Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 12 cursisten om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht en een optimale geoefendheid van de cursisten.

Prijs

€ 200.00 per cursist per open inschrijving (€ 242.00 inclusief btw) Basis € 2.950 per groep van maximaal 12 cursisten (€ 3569.50 inclusief btw) Basis

Inbegrepen in cursusprijs

In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:

  • het oranje kruis boekje (de officiële handleiding voor eerste hulp)
  • gebruik van instructiemateriaal
  • inzet ervaren gecertificeerde instructeur
  • inzet van een Lotus-slachtoffer ter uitbeelding van letsels en ziektebeelden
  • examen- en certificeringskosten van Oranje Kruis