EHBO voor iedereen

Medic First Aid

Medic First Aid® EHV cursus
Het Medic First Aid® Europe Training Center geeft u in 2 dagen een officiële EHBO cursus inclusief AED en reanimatie voor volwassenen, kinderen en zuigelingen.

Deze EHBO cursus bestaat uit basis eerste hulpverlening (EHV), inclusief de module verbandleer en kleine ongevallen. Daarnaast leert u het uitoefenen van levensreddende handelingen (BLS) zoals reanimeren en het gebruik van een AED. Alles geheel conform de eisen van lokale wetgevingen, ARBO en BHV.

Doelstelling

Deze MEDIC First Aid® Europe EHV cursus geeft de eerste hulpverlener de kennis en vaardigheden om vrijwel direct na een ongeval snel en effectief te kunnen handelen. Als voorpost van huisartsen en ziekenhuizen wordt de eerste hulpverlener opgeleid volgens het ABCDE protocol en leert de eerste hulpverlener het slachtoffer te stabiliseren in afwachting van de gewaarschuwde professionals, zoals de ambulancedienst.

Instapvoorwaarden

De minimale leeftijd is 14 jaar. Geen voorkennis vereist.

Studieduur & stage
2 cursusdagen bestaande uit 18 uren, waarvan 14 contacturen (2 x 7 tot 8 uur) en plusminus 2 tot 4 studie uren.
Stage is niet van toepassing.

Herhalingslessen MEDIC First Aid® Europe EHV cursus.
7 tot 8 contacturen (1 x 8 uur).

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Deze worden tijdig naar de deelnemer opgestuurd zodat de lesstof vooraf bestudeerd kan worden.

Onderwerpen

In de basiscursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• 5 belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen in de ademhaling
• Stoornissen in het bewustzijn en ademhaling
• Benaderingsprotocol
• A-B-C-D-E protocol
• Stabiele zijligging, buik naar rugligging
• Beademen, reanimeren en AED gebruik óók voor kinderen en zuigelingen
• Ernstige bloedingen
• Shock
• Uitwendige wonden
• Brandwonden
• Kneuzing en verstuiking
• Ontwrichting en botbreuken
• Oogletsel
• Vergiftiging
• Elektriciteitsongevallen
• Letsel door koude en warmte
• Vervoer over korte afstand
• Verband- en hulpmiddelen
• Speciale verbanden
• Kleine ongevallen

Afronding & certificering

Na de opleiding wordt er een theorie en praktijk examen afgenomen.
Het Medic First Aid® Europe EHV certificaat wordt Internationaal en Europees erkent en het is Nationaal officieel gelijkwaardig aan het Oranje Kruis certificaat.

Geldigheid

Een Medic First Aid® Europe EHV certificaat heeft een officiële geldigheidsduur van 12 maanden. Om de geldigheid van het certificaat te behouden dient er jaarlijks een herhalingscursus te worden gevolgd. > meer info

Cursuskosten

Een Medic First Aid® Europe EHV cursus kost € 250,00 per cursist inclusief lesmateriaal, examen en certificering. Deze opleiding is onderdeel van de BasisBeroepsOpleiding en daarom vrijgesteld van BTW.
Een Medic First Aid® Europe EHV herhalingscursus kost € 151,25 per cursist. Dit is inclusief 21% BTW en lesmateriaal, inclusief examen en certificering.

Heb je een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan is het mogelijk dat je de opleiding vergoed kunt krijgen. Hieronder een link naar de diverse verzekeraars met de vergoedingen voor preventiecursussen in 2014.
De Amersfoortse, CZ, IZZ, Menzis, ONVZ, Univé, VGZ en Zilveren Kruis/Achmea.