EHBO voor iedereen

EHBO tips

Let op :
Onze Eerste Hulp tips zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie , Deze Eerste Hulp tips zijn geen vervanging van een Eerste Hulp cursus . Een Eerste Hulpverlener mag zich niet voordoen alsof deze een professioneel opgeleide hulpverlener is als deze geen medische MBO, HBO of academische studie heeft genoten . Daarnaast mag een Eerste Hulpverlener niets doen waarbij deze zichzelf niet vaardig of vaardig genoeg acht . Voldoet je niet aan de uitzonderingen en staat je beroep niet in artikel 36 vermeldt, dan kan je strafrechtelijk worden vervolgd volgens artikel 300 Wetboek van Strafrecht (mishandeling) en mogelijk ook aansprakelijk gesteld worden voor alle schade ongeacht of deze nu materieel of immaterieel is .

Bij twijfel niet handelen en bel 112 

 Algemeen advies 

Zorg voor hulp en Alarmeer bij twijfel altijd de professionele hulpverlening 112 

             Afbeeldingsresultaat voor 112 bellen

Veiligheid

Zorg voor een veilige omgeving voor uzelf als hulpverlener, omstanders en het slachtoffer , Indien de situatie niet veilig is verplaats het slachtoffer naar een veilige omgeving  A – Attentie L – Let op gevaar E – Extra maatregelen R – Reageer direct  T – Triage

Behandelpositie

Slachtoffer moet zitten of liggen wanneer hij/zij word behandeld , Let erop dat een slachtoffer zich niet kan verwonden of om kan vallen . Tip  : Zorg ervoor dat een slachtoffer comfortabel zit of ligt , laat slachtoffer nooit alleen .

Brandwonden

Tip : Koel zo snel mogelijk, minimaal 10 minuten, indirect de brandwond  met lauw stromend water. Koelen heeft tot zeker 1 uur na de verbranding nog zin , verwijder indien mogelijk sieraden en kleding (nooit vastzittende kleding proberen te verwijderen).Raak een brandwond nooit aan. Dek de brandwond eventueel met steriel verbandmateriaal af.

Chemische brandwonden

Tip : Koel en spoel, minimaal 30 minuten, het aangedane oppervlakte, met ruime hoeveelheid lauw stromend water. Voorkom koelen met koud water, langdurig koelen met water kan onderkoelingsverschijnselen veroorzaken .

Luchtwegbelemmering

Het slachtoffer kan goed hoesten. Dit behoeft geen actie, blijf het slachtoffer stimuleren om te hoesten. Het slachtoffer kan niet meer goed hoesten. Start met maximaal 5 x stoten tussen de schouderbladen, Indien geen effect start met maximaal 5 x buikstoten (Heimlich).  Herhaal deze vaardigheden bij onvoldoende resultaat. Als het slachtoffer zijn bewustzijn verliest, alarmeer 112 en start met de reanimatievaardigheden.

Elekticiteitsongeval 

Verleen uitsluitend hulp als u ervan overtuigd bent dat de stroombron is uitgeschakeld , als het slachtoffer een normale ademhaling heeft, behandel eventuele verwondingen.Indien het slachtoffer geen (normale) ademhaling heeft, start met de reanimatievaardigheden.   Alarmeer 112.

Oogletsels

Verwijder een vuiltje in het oog door met een punt van een zakdoek of schoon gaasje het vuiltje naar de dichtstbijzijnde ooghoek te verplaatsen. Bij contact met chemische middelen moeten de ogen langdurig worden gespoeld. Verwijder nooit vreemde voorwerpen of staalsplinters. Dek het oog af en laat het letsel beoordelen door de professionele hulpverlening.

Flauwte

Breng het slachtoffer naar een rustige omgeving en leg deze in een comfortable positie. Eventueel knellende kleding losmaken. Een slachtoffer met een flauwte komt snel weer bij, indien dit langer duurt alarmeert u de hulpdiensten. Indien nodig plaatst u het slachtoffer in de stabiele zijligging.

Kleine ongevallen

Slachtoffers van kleine ongevallen met lichte verwondingen kunnen zelf thuis worden behandeld. Was eerst u handen en breng indien nodig een klein steriel gaas op de verwondingen aan, deze kunt u vinden in een EHBO-trommel.

Koortsstuip 

Tijdens een koortsstuip treedt er in de hersenen van een kind een soort kortsluiting op waardoor de armen en benen van het kind heftig schokkende, ongecontroleerde bewegingen maken , het kind wordt vaak blauw, haalt moeizaam adem .
Over het algemeen duurt een koortsstuip niet langer dan 5 minuten, een koortsstuip is ontzettend angstaanjagend.

TIP !!

– Bel of laat 1-1-2 bellen !!!!!
– Zorg ervoor dat het kind zich niet bezeert.
– Leg het kind na de stuip op de zij. ( stabielezijligging )

Ernstige bloeding

Laat het slachtoffer zitten of liggen. Plaats het getroffen ledemaat, indien mogelijk, in een zo hoog mogelijke positie. Breng met bijvoorbeeld een schone theedoek of verbandmateriaal directe druk uit op de wond. Breng aansluitend een wonddrukverband aan. Vergeet niet om de professionele hulpverlening te alarmeren 112

Shock

Een shock is een levensbedreigende situatie waarbij bepaalde organen plotseling te weinig bloed krijgen . een shock is een toestand die het gehele lichaam betreft en die aangeeft dat er een zeer ernstige stoornis bestaat die onbehandeld, spoedig tot de DOOD kan leiden .

Tip : Help het slachtoffer in een comfortabele positie , Laat het slachtoffer niet eten, drinken, roken of enige vorm van inspanning verrichten Voorkom onderkoeling, dek het slachtoffer toe met een deken of een jas , Alarmeer de professionele hulpverlening (112)

Blijf bij het slachtoffer !

Gebruik indien voorhanden beschermende middelen . Bijvoorbeeld handschoenen of een beademingsmasker. 

Tip : het is echter wel zeer verstandig wanneer er sprake is van bloed of lichaamssappen zoals braaksel, wondvocht, spuug, Om handschoenen te dragen , Het is dus voor je eigen bescherming .                                                                                             

foto van Ehbo maasstad opleiding en training.

Botbreuken 

Een slachtoffer die u verdenkt van een breuk moet u niet verplaatsen, tenzij het slachtoffer wordt blootgesteld aan direct gevaar. Dek bij een open botbreuk de wond steriel af. Ondersteun het getroffen ledemaat , bij een armbreuk bijvoorbeeld met een mitella en bij een beenbreuk met een jas of een deken. Verwijder sieraden rondom het letsel. Geef het slachtoffer geen eten of drinken en Alarmeer de professionele hulpverlening 112

Bloednneus  

Een bloedneus is over het algemeen een kleine trauma en snel te behandelen

Tip : Laat de slachtoffer altijd met het hoofd naar voren geleund zitten zodat er geen bloed in de keel terecht kan komen. Hierdoor voorkom je dat de slachtoffer misselijk wordt van het inslikken van het bloed , laat de slachtoffer een maal goed snuiten , Neus dichtknijpen bij het zachte boven gedeelte van de neus net onder het neusbot  , Als de bloedneus na 10 minuten nog niet is gestopt probeer het dan nogmaals 10 minuten , Als de bloeding nog niet is gestopt ga dan naar de spoedeisende hulp .

Tip : EHBO Koffer 

Ben je thuis, onderweg of op vakantie , een ongeluk zit in een klein hoekje . 
Om direct te kunnen handelen bij een ongelukje , is het verstandig om een EHBO koffer te hebben , Het is ook verstandig om altijd een lijstje met telefoonnummers van je huisarts, tandarts of het brandwondencentrum bij je te hebben. Als je iets hebt gebruikt uit de doos moet je deze spullen weer aanvullen. Controleer eens per jaar of de producten in de koffer nog houdbaar zijn .

Het Oranje Kruis stelt in Nederland de richtlijnen op over de inhoud van een EHBO-koffer, maar er is in Nederland geen wet die de kofferinhoud bepaald. Het Oranje Kruis onderscheidt vier categorieën koffers : basis, evenementen/sport , bedrijven en eerste eerste hulp/verkeer .                                                                                                                                       Afbeeldingsresultaat voor ik ehbo

Tip :  Epilepsie aanval

Bescherm het slachtoffer tegen verwondingen, maar probeer niet de bewegingen te beperken. Bescherm het hoofd en voorkom dat het slachtoffer zich kan verwonden aan voorwerpen in de directe omgeving , Stop niets in de mond van het slachtoffer ,Plaats een niet reagerende slachtoffer met ademhaling in de stabiele zijligging.Alarmeer de hulpdiensten 112 

foto van Ehbo maasstad opleiding en training.