EHBO voor iedereen

VCA Basisveiligheid (1 dag)

VCA Basisveiligheid (1 dag)

Cursus voor personen die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA certificaat verplicht/gewenst stelt.

Doelstelling:

Het bewust maken en op de hoogte stellen van medewerkers m.b.t de huidig geldende veiligheidsregels.

Cursus inhoud:

• Wet- en regelgeving

• Risico en preventie

• Werkvergunningen

• Gevaarlijke stoffen

• Branden, explosies, besloten ruimtes

• Gereedschappen en machines

• Hijsen, tillen, dragen

• Werken op hoogte

• Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusmethodiek: 100% theorie.

Bijzonderheden:

Bij de 1-daagse cursus wordt er vanuit gegaan dat de deelnemer tevoren zeer goed het lesmateriaal heeft doorgenomen.

Certificering:

Het examen VCA Basisveiligheid wordt afgenomen onder auspiciën van een certificerende instelling en valt onder de officiële norm EN 45013. Deze instantie staat tevens onder toezicht van de Examenkamer.

• Het diploma is 10 jaar geldig.

Prijs: €125,00 p.p.

 

Neem bij eventuele vragen gerust contact met ons op

06-34859215

ehbo4all@hotmail.com