EHBO voor iedereen

Training Omgaan met Agressie

Omgaan met emoties en agressief gedrag in de sector Zorg & Welzijn

”Veel hulpverleners koesteren een zorggevoel voor de ander. Grenzen aangeven kan daardoor moeilijk worden.”

Steeds meer werknemers krijgen te maken met agressie. Denk hierbij aan schelden, intimidatie en in sommige gevallen zelfs fysiek geweld. Het is heel vervelend, maar soms wel de realiteit. Als medewerker kun je je dan behoorlijk hulpeloos voelen. En dat is niet zonder gevolgen, want dat beïnvloedt je gezondheid, geluk en werkplezier.

Leer omgaan met agressief gedrag – 1 dag

Prijs: 135 excl.

Over agressie en conflicten

 • Verschillende typen conflicten
 • Verschillende soorten agressie
 • De lichamelijke en geestelijke effecten van agressie
 • De effecten van drugs en alcohol

Omgaan met agressief gedrag

 • Een probleemanalyse maken
 • Verschillende visies op hetzelfde conflict: feiten of interpretaties?
 • Gespreksvaardigheden: luisteren, samenvatten, doorvragen (en doorpakken)
 • Assertief zijn en timing
 • Frustratie voorkomen
 • Problemen oplossen
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met kritiek en kalm blijven
 • Confrontaties aangaan

De organisatorische kant van agressie

 • Bewustzijn vergroten en een open cultuur creëren
 • Collegiale steun geven en ontvangen (buddy-support, lees meer bij Borging)
 • Nut en noodzaak van het melden van incidenten (protocol opstellen, lees meer bij Borging)

Mail ons voor meer mogelijkheden